Finalizare proiect “Egalitate de sanse pentru toti prin munca si dezvoltare durabila”

Antet_m

COMUNICAT DE PRESA 

eveniment finalizare proiect 

“Egalitate de sanse pentru toti prin munca si dezvoltare durabila”

Deva, 28.12.2015

Centrul de Afaceri MASTER impreuna cu S.C. Candy Mixt SRL si Comuna Stremt au implementat in perioada ianuarie – decembrie 2015 proiectul “Egalitate de sanse pentru toti prin munca si dezvoltare durabila”, proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiectul a contribuit la  dezvoltarea şi implementarea de noi tipuri de structuri economice şi activităţi specifice, care să conducă la diminuarea lipsei de încredere şi a excluziuni sociale a unor grupuri vulnerabile în scopul realizării unei societăţi inclusive şi coezive prin promovarea conceptelor economiei sociale, a egalitatii de sanse si gen si a dezvoltarii durabile.

Luni, 28 decembrie 2015, in Comuna Soimus a avut loc evenimentul de finalizare a proiectului, la care au participat peste 50 de persoane, beneficiari ai proiectului, angajati ai structurilor de economie sociala, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si experti din echipa de implementare a proiectului. Au fost prezentate activitatile proiectului, rezultatele obtinute si structurile de economie sociala create in cadrul acestuia.

Proiectul, derulat in perioada ianuarie – decembrie 2015 pe teritoriul judetelor Hunedoara si Alba, a furnizat servicii de consiliere si mediere pentru 117 de persoane vulnerabile de pe raza acestor judete, precum si servicii de instruire in Competente Informatice si Limba Engleza pentru 60 de beneficiari.

Mai mult, in cadrul proiectului au fost create si dezvoltate 5 structuri de economie sociala (SES-uri), cu obiecte de activitate diverse si de actualitate: Tipografie, Brichetare, Croitorie, Fabrica mobila, Tamplarie si sculptura, care au creat 30 de noi locuri de munca in mediul rural.

Subsol

 

„O ŞANSĂ PENTRU CARIERA TA!” (POSDRU/103/5.1/G/75821) – MAI 2011-APRILIE 2013

Proiectul este implementat de SC A&C Consulting Centre SRL in parteneriat cu Centrul de Afaceri MASTER.

Obiectiv: atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare, cu accent special pe grupul dezavantajat pe piata muncii al somerilor tineri cu scopul prevenirii somajului de lunga durata din regiunea Vest.

Proiectul se va desfasura pe parcursul a 2 ani. In urma implementarii proiectului, tinerii someri se vor adapta usor la cerintele pietei muncii, vor avea o mai mare incredere in fortele proprii la accesarea locurilor de munca disponibile. Pe termen lung, proiectul contribuie la scaderea ratei somajului, mai ales in randul tinerilor, ceea ce va conduce la cresterea gradului de ocupare a populatiei si la prevenirea transformarii in somaj de lunga durata.

Grup tinta: tineri someri cu studii medii, postliceale si superioare localizat in zona de Vest.

Obiectivele specifice:

O.S.1. Imbunatatirea capacitatii de ocupare in urmatorii 2 ani a 200 de someri tineri, prin furnizarea de consiliere si informare privind piata muncii si prin activitati care conduc la consolidarea increderii in sine.

O.S.2 Dezvoltarea si implementarea unor masuri cu scopul cresterii nivelului competentelor profesionale prin cursuri de perfectionare la care sa participe 100 de membri ai grupului tinta. Somerii din grupul tinta pot pot sa opteze catre initiere/perfectionarea/specializarea in alte domenii de activitate cum ar fi: achizitii, vanzari, resurse umane, instruire, management de proiect, operare calculator, antreprenoriat. In plus, 24 dintre membrii grupului tinta vor putea dobandi competente cheie comune mai multor ocupatii – comunicare in limba engleza.

O.S.3 Dezvoltarea si implementarea unor masuri de mediere in vederea angajarii si furnizarea serviciilor de consultanta in inceperea unor activitati independente pentru acei membri ai grupului tinta care doresc sa se orienteze catre aceasta. 50 de persoane dintre membrii grupului tinta vor fi instruite in elaborarea curricullum vitae si in tehnici de prezentare la interviu, vor fi asistati in cautarea si accesarea unor locuri de munca si un numar de 5 persoane vor fi consiliate pentru a initia activitati independente.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile furnizate grupului tinta, va rugam sa consultati pagina proiectului www.carierapotrivita.ro.

“RETEA DE CENTRE RURALE DE DEZVOLTARE INTEGRATA A RESURSELOR UMANE” DMI 5.2. – POSDRU 2007-2013 – MARTIE 2010 – APRILIE 2012

Proiectul este implementat de S.C. Tobimar Construct SRL Alba-Iulia in parteneriat cu Asociatia ”Sprijiniti Copiii” Alba Iulia, Centrul de Afaceri MASTER Deva si Centrul de Informatica Miniera Cluj – Napoca si isi propune, ca pe parcursul a 26 de luni, sa ofere servicii integrate de informare, consiliere profesionala, medierea muncii, orientare și formare profesionala, precum si consultanta pentru infiintarea unor noi afaceri in mediul rural.

Beneficiarii acestor servicii vor fi aproximativ 2000 de locuitori din zonele rurale ale judetelor Alba, Hunedoara si Cluj. In plus, in cadrul celor 2 campanii prevazute in proiect, peste 10.000 de persoane vor fi informate cu privire la oportunitatile de demarare a afacerilor in mediul rural si profilele ocupationale, meseriile solicitate pe piata muncii, caile si metodele de motivare a ocuparii si mobilitatii in munca. Principalele grupuri tinta vizate de proiect sunt: somerii, persoanele in cautarea unui loc de munca, persoanele inactive, persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si angajatii din mediul rural.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile furnizate grupului tinta, va rugam sa consultati pagina proiectului www.rcrdiru.ro.

“INTREPRINDERILE ROMANESTI IN CONTEXTUL SCHIMBARII – PROGRAM DE FORMARE, CONSULTANTA SI ASISTENTA A INTREPRINDERILOR PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITATII SI INTRODUCEREA DE NOI SOLUTII ORGANIZATORICE (FCA)” – IN IMPLEMENTARE INCEPAND CU 02.12.2010

Fundaţia CORONA din Iaşi, în parteneriat cu SC RODA CONSULTING SRL din Bucureşti şi Centrul de Afaceri MASTER din Deva, implementează începând cu data de 02.12.2010 proiectul strategic cu titlul „Întreprinderile româneşti în contextul schimbării„ – Program de Formare, Consultanţă şi Asistenţă a întreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii şi introducerea de noi soluţii organizatorice (FCA), care va fi derulat pe o perioadă de 3 ani si este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul major de intervenţie 3.2. „Competenţe pentru competitivitate”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor româneşti la condiţiile socio-economice în schimbare în vederea creşterii capacităţii interne a firmelor de dezvoltare a resurselor umane proprii şi introducerii de noi forme organizatorice.

În proiect va fi dezvoltat şi implementat un program integrat de consultanţă, formare şi asistenţă adresat întreprinderilor pregătite, capabile şi adaptabile în scopul creşterii eficienţei prin dezvoltarea capacităţii de adaptare şi (re)organizare internă a acestora în funcţie de cerinţele contextului socio-economic actual. Consultanţa, modulele de pregătire şi cursurile adaptate necesităţilor întreprinderilor, care vor fi furnizate prin proiect, vor contribui pe termen lung la adoptarea unor sisteme moderne de îmbunătăţire a managementului, productivităţii, flexibilităţii şi competitivităţii întreprinderilor din grupul ţintă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1) Promovarea, dezvoltarea şi asistarea în implementarea de metode noi, inovatoare şi mai productive de organizare a muncii la nivelul a 96 de întreprinderi de la nivel naţional vizând instruirea specifică în management şi organizarea muncii a 480 manageri de toate nivelurile din întreprinderile respective.

2) Dezvoltarea competenţelor manageriale în domeniul protecţiei mediului şi controlului poluării la nivelul a 45 de manageri din întreprinderile din grupul ţintă care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile furnizate grupului tinta, va rugam sa consultati pagina proiectului www.asistentaafaceri.ro.

 

RESURSE UMANE COMPETENTE – BAZA A DEZVOLTARII ECONOMIEI LOCALE – IMPLEMENTAT IN 2009

Resurse Umane Competente – baza a dezvoltarii economiei locale a fost implementat de CNIPMMR Arad in parteneriat cu Centrul de Afaceri Master din Deva si Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad.

Proiectul si-a propus sa realizeze promovarea competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca existente in intreprinderi in vederea cresterii productivitatii la locul de munca prin imbunatatirea nivelului de competente si abilitati profesionale si manageriale. In acest sens, s-a realizat instruirea si asistarea unui numar de 240 de manageri si personal operativ din firmele membre ale CNIPMMR Arad, atat din zona urbana, cat si din zona rurala a judetului Arad, in vederea imbunatatirii performatelor profesionale ale acestora, prin crearea la nivel judetean a unei oferte de instruire specializate care sa faciliteze aplicarea metodelor moderne de management in vederea cresterii nivelului de cunostinte si competente ale acestora, precum si dobandirea de competente noi. Un procent de minim 50% din persoanele instruite au fost femei, asigurandu-se respectarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati, cu orientare catre acordarea de sanse angajatilor firmelor membre locate in afara municipiului. Proiectul a fost implementat si incheiat cu succes in 2009.

OPTIM – OCUPARE SI PERFORMANTA PRIN TRAINING SI INITIERE ANTREPRENORIALA – IMPLEMENTAT IN 2009

Proiectul OPTIM a fost finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin programul PHARE 2006 – Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Resurselor Umane – Masuri active pentru ocuparea fortei de munca si implementat de SC Interlog Com SRL din Brad in parteneriat cu Centrul de Afaceri MASTER.

Obiectivul proiectului:

Instruirea, orientarea si consilierea unui numar de 150 persoane, someri pe termen lung, de ambele sexe din judetul Hunedoara si impartasirea experientei judetelor Caras Severin, Arad si Timis, pentru identificarea si ocuparea unui loc de munca potrivit sau pentru inceperea unei activitati ca intreprinzator

Proiectul a fost implementat cu succes si incheiat in decembrie 2009.

E-MANAGEMENT PENTRU E-EUROPA – IMPLEMENTAT IN 2008

E-Management pentru E-Europa este un proiect al Centrului de Afaceri MASTER realizat in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – filiala Arad (CNIPMMR), Universitatea Politehnica din TimisoaraSC Interlog Com SRL din Brad, care s-a derulat pe parcursul anului 2008 in cadrul programului PHARE 2005 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca.

Proiectul a fost unul ambitios si a avut ca obiectiv instruirea unui numar de 160 de manageri si personal operativ din firmele din orasele Resita, Caransebes, Deva, Hunedoara, Brad, Arad, Orastie si Timisoara pentru aplicarea metodelor moderne de management si folosirea noilor tehnologii de comunicare. In cadrul acestui proiect au fost organizate in orasele mentionate cursuri de specializare si perfectionare in management, respectiv: Accesarea Fondurilor Structurale, Management de Tip Kaizen, E-Business pentru un Management Modern si Utilizarea Profesionala a Tabelelor Excel in Domeniul Afacerilor.

Proiectul a fost finalizat cu succes in decembrie 2008.

COMPETIVITATE SI EXCELENTA IN AFACERI IN REGIUNEA VEST – IMPLEMENTAT IN 2007

Proiectul s-a desfasurat pe parcursul unui an (1 ianurie – 31 decembrie 2007), in Regiunea Vest si a fost implementat de Expert Consulting SRL Timisoara in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara – Departamentul pentru Educatie Permanenta si Continua, Universitatea Eftimie Murgu din Resita, Centrul de Afaceri Master Deva si Denkstatt Viena.

Obiectivul proiectului a fost cresterea nivelului de competenta manageriala prin insusirea de cunostinte si dezvoltarea de abilitati specifice conducerii intreprinderilor prin instrurirea, orientarea si consilierea unui numar de 60 de persoane, de ambele sexe, cu functii de conducere din randul firmelor ce activeaza in zona ce cuprinde judetele Hunedoara, Caras-Severin si Timis, in vederea imbunatatirii adaptabilitatii organizatiilor acestora la contextul nou al pietei europene unice.

Rezultatul proiectului a fost reprezentat de cresterea capacitatilor organizatorice ale IMM-urilor de a se adapta la noul context al pietei unice si la noile modele de pe piata muncii.

4 X FEMEI IN MANAGEMENT – IMPLEMENTAT IN 2004-2005

4 X FEMEI IN MANAGEMENT este un proiect al Centrului de Afaceri MASTER realizat in parteneriat cu Expert Consulting SRL Timisoara, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – Filiala Arad, Fundatia Activity Resita, care s-a derulat in cadrul programului PHARE 2002 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane.

Scopul proiectului a fost de instruire, orientare si consiliere a femeilor cu functii de conducere pentru imbunatatirea performantelor manageriale ale acestora, dezvoltarea de servicii si proceduri specifice dezvoltarii personale.Proiectul a fost finalizat cu succes in 2005.