E-Centru

 

Pilotarea sesiunilor de formare din cadrul proiectului Telecentre Multimedia Academy implementat de Fundația EOS România

Sesiunile de fotografie

Modulul de fotografie din cadrul proiectului TMA fost un adevărat succes în România. Din cele trei module de training pilotate (audio, video și fotografie), sesiunile de formare din cadrul modulului de fotografie au fost cele mai cele interesante și au stârnit cel mai mult entuziasmul participanților la acest training. Marea majoritate a cursanților au fost profesori din învățământul pre-universitar si traineri din în cadrul mai multor ONG-uri care lucrează în domeniul educației adulților și al formării pe tot parcursul vieții.

Întrucât participanții și-au exprimat dorința de a-și dezvolta foarte bine abilitățile legate de fotografie, trainerul a organizat o serie de sesiuni de fotografie în mai multe locații sugestive din apropierea centrului de training “Paul Popescu Neveanu” unde s-a derulat întregul program de pilotare. Astfel, cursanții au avut posibilitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite în timpul sesiunilor teoretice ceea ce a dus la o sedimentare a informației primite anterior.

Sesiunile video și audio

Cel mai important material realizat în cadrul modulelor audio și video ale programului Telecentre Multimedia Academy este un video scurt realizat de către cursanți cu sprijinul formatorului. Aceștia au învățat să lucreze și să utilizeze softul Adobe Premiere pentru a crea și a monta acest scurt filmuleț. Principalele activități realizate de către participanți pentru dezvoltarea materialului au fost importarea și editarea imaginilor care au fost descărcate pe un computer, editarea titlului pentru video, adăugarea de fundal audio, tăierea și lipirea diferitelor secvențe care au fost filmate.

La finalizarea materialului video cursanții au fost foarte bucuroși că au avut oportunitatea să lucreze cu acest program de editare și au declarat că produsele Adobe oferă șansa de a crea imagini și video spectaculoase, de o calitate superioară.

Video pilotare sesiuni formare TMA

Pentru mai multe detalii legate de acest program, posibilitatea de a crea o Academie Multimedia și pentru a beneficia de curriculumul TMA vă rugăm să accesați:

www.eos.ro

EOS Romania Facebook – https://ro-ro.facebook.com/pages/EOS-Romania/191763880886837

http://tma.telecentre-europe.org/

26.02.2014

Progresul realizat de proiectul Telecentre Multimedia Academy prezentat la Riga pe parcursul celei de-a treia întâlnire de proiect

Proiectul Telecentre Multimedia Academy (TMA) aflat în desfășurare în acest moment, a dobândit un avânt puternic – 8 parteneri din diferite țări europene s-au întâlnit la Riga pentru a discuta și a pune bazele programei de învățare și pentru a dezvolta conținutul acesteia.

Cea de-a treia întâlnire a partenerilor a fost găzduită la finalul lunii februarie de către organizația letonă LIKTA, aceasta fiind membru al rețelei Telecentre Europe dar și partener al consorțiului TMA.

În ultimii 10-15 ani, membrii Telecentre Europe, e-actori de pe continent, au făcut eforturi uriașe pentru a consolida competențele-cheie digitale ale cursanților adulți și s-au concentrat pe tehnologia informației, de exemplu, utilizarea calculatorului, certificarea ECDL, etc. În prezent, învățarea în domeniul TIC se extinde și la menținerea succesului la locul de muncă și participarea deplină la viața civică, iar oamenii au nevoie tot mai mult de abilități tehnologice specifice în domeniul educației media.

Prima etapă a proiectului TMA – studierea programelor în domeniul educaţiei media pentru adulţi a fost deja finalizată iar contextul fiecărei ţări legat de existenţa acestor programe este acum cunoscut de ceilalţi membrii din cadrul parteneriatului. Punctul central al discuţiilor purtate în cadrul acestei întâlniri a fost dezvoltarea  celor două nivele cu privire la materialele de învăţare şi tutoriale – nivel mediu şi avansat, probleme de localizare, organizarea cursului de pilotare precum şi achiziţionarea echipamentelor.

În această etapă de proiect, toţi partenerii trebuie să contribuie la dezvoltarea conţinutului materialelor de învăţare, astfel încât acestea să se potrivească cu nevoile identificate în cercetările anterioare. Partenerii au fost de acord cu privire la utilizarea software-ului “open office”(din surse deschise) pentru a se asigura accesul gratuit la aceste aplicaţii.

Se preconizează că programa de învăţare îi va ajuta pe cursanţi să dobândească şi să îşi îmbunătăţească competenţele legate de înţelegerea, utilizarea şi producţia de suport media bazat pe utilizarea TIC, inclusiv producerea de materiale audio-video și fotografie. După finalizarea materialelor de învățare va fi organizat și furnizat cursul pilot în toate țările partenere, urmând apoi să se pună bazele a 6 Academii Telecentre Multimedia în 6 dintre ţările implicate în acest proiect – stabilite ca puncte de referinţă pe parcursul întregii Europe pentru a oferi această oportunitate de învăţare în mod regulat persoanelor adulte interesate să se califice în acest domeniu. Rezultatele obţinute în cadrul proiectului TMA vor fi prezentate la conferinţa finală care va avea loc la Zagreb.

Proiectul TMA este implementat de organizații situate în Letonia, Lituania, Croația, Serbia, Belgia, Spania, Ungaria și România.

 

 Telecentre Multimedia Academy

 

Telecentre Europe AISBL alături de 7 din organizațiile membre au încheiat un parteneriat în vederea implementării programului Telecentre Multimedia Academy, un proiect care se derulează pe o perioadă de 24 de luni și care vizează elaborarea, dezvoltarea și pilotarea unui program de învățare pe tema competenței media adresate persoanelor adulte.

Programul le va oferi cursanților abilități legate de înțelegerea, utilizarea și producerea de materiale media bazate pe folosirea TIC, incluzând materiale audio – video și fotografie. Proiectul TMA va stabili de asemenea, puncte de referință în întreaga Europă pentru a oferi cu regularitate adulților această oportunitate de învățare.

 Întâlnirea de lansare

Reprezentanți ai organizației Telecentre Europe AISBL și ai organizațiilor partenere din Croația (Telecentar), Serbia (Serbian International Aid Network – IAN), Ungaria (Foundation for Development of Democratic Rights – Demnet), Letonia (Latvian Information and Communications Technology Association – LIKTA), Spania (Esplai Foundation), Lituania (Langas i Ateiti – Window to the Future) și ai Fundației EOS România în calitate de organizator național s-au întâlnit pentru prima dată la Timișoara pentru a discuta obiectivele, rezultatele preconizate, calendarul activităților, impactul și pachetele de lucru din cadrul proiectului TMA.

De la alfabetizarea digitală la competențele media

În ultimii ani, a fost realizat un efort uriaș pentru îmbunătățirea competențelor digitale cheie dobândite de către adulți și o atenție deosebită a fost acordată tehnologiei informației, respectiv utilizării calculatorului, certificărilor în domeniul TIC. Potențialul adus de noile tehnologii în vederea consolidării învățării, poate asigura succesul profesional și participarea civică, cu toate acestea, presupune și o răspândire mai mare a alfabetizării în domeniul media, care presupune competențe specifice în domeniul TIC.

Importanța educației în domeniul media este accentuată de recunoașterea faptului că noile economii vor fi dominate de tehnologiile digitale, precum și de capacitatea umană de a de a utiliza aceste tehnologii pentru avantaje sociale, culturale și economice. În recomandarea Comisiei Europene din 20 august 2009 privind educația media în mediul digital, pentru o industrie audio vizuală competitivă și pentru o societate a cunoașterii incluzivă, se precizează că: “Educația media se referă la capacitatea de a accesa media, de a înțelege și de a evalua critic diferite aspecte ale conținutului media și de a crea comunicări într-o varietate de contexte”, și că “Educația media este legată de incluziune și cetățenie activă în societatea informațională de astăzi. Aceasta este o abilitate fundamentală nu numai pentru tineri, ci și pentru adulți și persoane vârstnice, părinți, profesori și profesioniști din domeniul media”.

Scopul și obiectivele proiectului Telecentre Multimedia Academy

TMA oferă adulților o oportunitate de învățare în domeniul media, o cale flexibilă de învățare, simplu de implementat, și căi de învățare modulare, ușor transferabile și aplicabile pentru o gamă largă de contexte diverse și tipuri de organizații. Acest proiect va venii în întâmpinarea nevoilor unui public țintă variat care accesează programele de educație pentru adulți, o gamă considerabilă de aptitudini, dispoziții și experiențe.

Proiectul are ca obiective majore:

- Proiectarea unui program complet în domeniul media pentru adulți, un program modular, flexibil și ușor transferabil, bazat pe învățarea activă;

- Dezvoltarea de materiale de învățare care favorizează utilizarea de metode de predare bazate pe studii de caz, activități bazate pe jocuri, activități bazate pe rezolvarea problemei;

- Pilotarea modalității de învățare utilizând setările reale, în 7 țări;

- Revizuirea și pilotarea căii de formare și a materialelor aferente, în conformitate cu rezultatele de pilotare;

- Întocmirea a 6 Academii Media în telecentre din 6 țări, oferind programul în mod constant și fiind un punct de referință pentru formarea în domeniul media a adulților;

- Dezvoltarea și actualizarea unui website ca punct de referință pentru educația în domeniul media pentru adulți în Europa;

- Sensibilizarea cu privire la relevanţa educaţiei în domeniul media pentru participarea deplină în societate;

- Exploatarea rezultatelor și promovarea preluării programului de către telecentre și instituții pentru adulți din Europa;

- Organizarea unei conferințe în domeniul alfabetizării în domeniul media pentru Incluziune, care va reuni factorii de decizie, practicieni, alte părţi interesate, pentru a discuta acest subiect și pentru a planifica acțiuni comune;

Utilizator: Parolă: | Inregistrare | Ati uitat parola?