Curs deseuri

RESPONSABILITATEA GESTIONARII, INVENTARIERII SI RAPORTARII DESEURILOR IN CONFORMITATE CU CERINTELE LEGII NR.211/2011

OBIECTIVUL INSTRUIRII: prin participarea la acest program veti  pregati  un  angajat  pentru:

-respectarea si aplicarea legislatiei in domeniul deseurilor

-identificarea celor mai bune solutii pentru gestionarea deseurilor

-evitarea situatiei de  nerespectare a legii, caz in care  se aplica contraventii  cuprinse intre 15.000 si 30.000 lei

CUI  SE ADRESEAZA:

Programul este conceput pentru detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri , care, potrivit prevederilor Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3,  “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

TEMATICA:

I.Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in    domeniu.

II.Modalitati de lucru la nivelul agentilor economici, solutii practice

DIPLOMA  la finalul instruirii cursantii vor primi un atestat de participare, astfel prin aceasta instruire veti asigura respectarea alin. 4  din legea amintita,  “Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Lector: CRISTIAN MOLDOVAN, specialist in probleme de mediu

Detalii si inscrieri la:

Tel.: 0254.218.111, Fax: 0354.814.880 sau  mobil  0744.43.42.05

E-mail: test.flag@yahoo.com

Utilizator: Parolă: | Inregistrare | Ati uitat parola?