Proiecte în implementare

1. „O ŞANSĂ PENTRU cariera ta!” (POSDRU/103/5.1/G/75821) – mai 2011-aprilie 2013

Proiectul este implementat de SC A&C Consulting Centre SRL in parteneriat cu Centrul de Afaceri MASTER.

Proiecte in implementare - Centrul Master

Obiectiv: atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare, cu accent special pe grupul dezavantajat pe piata muncii al somerilor tineri cu scopul prevenirii somajului de lunga durata din regiunea Vest.

Proiectul se va desfasura pe parcursul a 2 ani. In urma implementarii proiectului, tinerii someri se vor adapta usor la cerintele pietei muncii, vor avea o mai mare incredere in fortele proprii la accesarea locurilor de munca disponibile. Pe termen lung, proiectul contribuie la scaderea ratei somajului, mai ales in randul tinerilor, ceea ce va conduce la cresterea gradului de ocupare a populatiei si la prevenirea transformarii in somaj de lunga durata.

Grup tinta: tineri someri cu studii medii, postliceale si superioare localizat in zona de Vest.

Obiectivele specifice:

O.S.1. Imbunatatirea capacitatii de ocupare in urmatorii 2 ani a 200 de someri tineri, prin furnizarea de consiliere si informare privind piata muncii si prin activitati care conduc la consolidarea increderii in sine.

O.S.2 Dezvoltarea si implementarea unor masuri cu scopul cresterii nivelului competentelor profesionale prin cursuri de perfectionare la care sa participe 100 de membri ai grupului tinta. Somerii din grupul tinta pot pot sa opteze catre initiere/perfectionarea/specializarea in alte domenii de activitate cum ar fi: achizitii, vanzari, resurse umane, instruire, management de proiect, operare calculator, antreprenoriat. In plus, 24 dintre membrii grupului tinta vor putea dobandi competente cheie comune mai multor ocupatii – comunicare in limba engleza.

O.S.3 Dezvoltarea si implementarea unor masuri de mediere in vederea angajarii si furnizarea serviciilor de consultanta in inceperea unor activitati independente pentru acei membri ai grupului tinta care doresc sa se orienteze catre aceasta. 50 de persoane dintre membrii grupului tinta vor fi instruite in elaborarea curricullum vitae si in tehnici de prezentare la interviu, vor fi asistati in cautarea si accesarea unor locuri de munca si un numar de 5 persoane vor fi consiliate pentru a initia activitati independente.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile furnizate grupului tinta, va rugam sa consultati pagina proiectului www.carierapotrivita.ro.

2. “Retea de centre rurale de dezvoltare integrata a resurselor umane” DMI 5.2. – POSDRU 2007-2013 – martie 2010 – aprilie 2012

Proiectul este implementat de S.C. Tobimar Construct SRL Alba-Iulia in parteneriat cu Asociatia ”Sprijiniti Copiii” Alba Iulia, Centrul de Afaceri MASTER Deva si Centrul de Informatica Miniera Cluj – Napoca si isi propune, ca pe parcursul a 26 de luni, sa ofere servicii integrate de informare, consiliere profesionala, medierea muncii, orientare și formare profesionala, precum si consultanta pentru infiintarea unor noi afaceri in mediul rural.

Beneficiarii acestor servicii vor fi aproximativ 2000 de locuitori din zonele rurale ale judetelor Alba, Hunedoara si Cluj. In plus, in cadrul celor 2 campanii prevazute in proiect, peste 10.000 de persoane vor fi informate cu privire la oportunitatile de demarare a afacerilor in mediul rural si profilele ocupationale, meseriile solicitate pe piata muncii, caile si metodele de motivare a ocuparii si mobilitatii in munca. Principalele grupuri tinta vizate de proiect sunt: somerii, persoanele in cautarea unui loc de munca, persoanele inactive, persoanele ocupate in agricultura de subzistenta si angajatii din mediul rural.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile furnizate grupului tinta, va rugam sa consultati pagina proiectului www.rcrdiru.ro.

3. “Intreprinderile romanesti in contextul schimbarii – Program de Formare, Consultanta si Asistenta a intreprinderilor pentru promovarea adaptabilitatii si introducerea de noi solutii organizatorice (FCA)” – in implementare incepand cu 02.12.2010

Fundaţia CORONA din Iaşi, în parteneriat cu SC RODA CONSULTING SRL din Bucureşti şi Centrul de Afaceri MASTER din Deva, implementează începând cu data de 02.12.2010 proiectul strategic cu titlul „Întreprinderile româneşti în contextul schimbării„ – Program de Formare, Consultanţă şi Asistenţă a întreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii şi introducerea de noi soluţii organizatorice (FCA), care va fi derulat pe o perioadă de 3 ani si este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul major de intervenţie 3.2. „Competenţe pentru competitivitate”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor româneşti la condiţiile socio-economice în schimbare în vederea creşterii capacităţii interne a firmelor de dezvoltare a resurselor umane proprii şi introducerii de noi forme organizatorice.

În proiect va fi dezvoltat şi implementat un program integrat de consultanţă, formare şi asistenţă adresat întreprinderilor pregătite, capabile şi adaptabile în scopul creşterii eficienţei prin dezvoltarea capacităţii de adaptare şi (re)organizare internă a acestora în funcţie de cerinţele contextului socio-economic actual. Consultanţa, modulele de pregătire şi cursurile adaptate necesităţilor întreprinderilor, care vor fi furnizate prin proiect, vor contribui pe termen lung la adoptarea unor sisteme moderne de îmbunătăţire a managementului, productivităţii, flexibilităţii şi competitivităţii întreprinderilor din grupul ţintă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1) Promovarea, dezvoltarea şi asistarea în implementarea de metode noi, inovatoare şi mai productive de organizare a muncii la nivelul a 96 de întreprinderi de la nivel naţional vizând instruirea specifică în management şi organizarea muncii a 480 manageri de toate nivelurile din întreprinderile respective.

2) Dezvoltarea competenţelor manageriale în domeniul protecţiei mediului şi controlului poluării la nivelul a 45 de manageri din întreprinderile din grupul ţintă care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului.

Pentru mai multe informatii legate de serviciile furnizate grupului tinta, va rugam sa consultati pagina proiectului www.asistentaafaceri.ro.

4. In ianuarie 2010 Centrul de Afaceri MASTER in asociatie cu SC IZOSTAR INVEST SRL a castigat licitatia privind efectuarea de: Servicii de consultanta in management pentru implementarea proiectului “Reabilitarea infrastructurii statiunii Geoagiu Bai”. Astfel va acorda asistenta tehnica Primariei Geoagiu, pe o durata de 28 de luni, in implementarea acestui proiect.

Utilizator: Parolă: | Inregistrare | Ati uitat parola?